تبلیغات
سلام بر بقیة الله اعظم (عج) - امام صادق (ع)
 امام صادق (ع) ... احادیث اهل بیت(ع) درباری امام زمان(عج) ,
...و ثروتمندان عزیزتر و گرامی‌تر از مؤمنان خواهند بود.»
 • « کافران از مشاهده ی وضعیت نابسامان مؤمنان خوشحال می‌شوند. مؤمنان غمگین، حقیر و ذلیل می شود.»
 • « اصحاب الآیات (عمل کنندگان به آیات قرآن) تحقیر می شوند؛ کسانی که آنان را دوست دارند نیز همین طور.»
 • « روزی خواهد رسید که دین، همانند واژگون شدن ظرفی، واژگون می‌شود.»

 • نوشته شده توسط محمد در جمعه 13 شهریور 1388 و ساعت 04:07 ب.ظ
  ویرایش شده در - ساعت -
   نوشته های پیشین
  + امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام
  + نداهای غیرعادی آسمانی در هنگام ظهور
  + احوال مردم در آخر الزمان
  + فتنه و آشوب جهانی
  + کشتار و مرگ در جهان قبل از ظهور
  + نشانه های ظهور، کسوف و خسوف
  + نشانه های ظهور، نفاق مردم
  + نشانه های ظهور، شرابخواری
  + تبریک
  + نشانه های ظهور، سختی روزگار
  + نشانه های ظهور، رواج گناه
  + نشانه های ظهور، خیانت در امانت
  + نشانه های ظهور و فساد عملی
  + نشانه های ظهور فساد
  + نشانه های ظهور ریا و تزویر

  صفحات :