تبلیغات
سلام بر بقیة الله اعظم (عج) - نوابی که بحق سزاوار نیابت بودند
 نوابی که بحق سزاوار نیابت بودند ... عمومی ,

در بیشتر روایات مربوط به آن بزرگوار از دو غیبت کوچک و بزرگ آن حضرت سخن می رود.

در مدت هفتاد و چهار سال غیبت صغری چهار نفر از بهترین افراد و موثق ترین شیعیان فرامین آن سرور را به دوستدارانش می رساندند و در خواستهای آنان را سمع مبارکش عرضه می داشت.

این شخصیت ها عبارتند از عثمان بن سعید و محمد بن عثمان و حسین بن روح و محمد بن علی سمری که هر کدام کرامات و فضائل بسیاری می باشند که بحق شایسته نیابت از آن وجود گرامی بودند.

منبع:مهدی موعود


نوشته شده توسط محمد در پنجشنبه 25 مرداد 1386 و ساعت 11:08 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام
+ نداهای غیرعادی آسمانی در هنگام ظهور
+ احوال مردم در آخر الزمان
+ فتنه و آشوب جهانی
+ کشتار و مرگ در جهان قبل از ظهور
+ نشانه های ظهور، کسوف و خسوف
+ نشانه های ظهور، نفاق مردم
+ نشانه های ظهور، شرابخواری
+ تبریک
+ نشانه های ظهور، سختی روزگار
+ نشانه های ظهور، رواج گناه
+ نشانه های ظهور، خیانت در امانت
+ نشانه های ظهور و فساد عملی
+ نشانه های ظهور فساد
+ نشانه های ظهور ریا و تزویر

صفحات :