تبلیغات
سلام بر بقیة الله اعظم (عج) - نشانه های ظهور، رواج گناه
 نشانه های ظهور، رواج گناه ... عمومی ,

یکی از نشانه های ظهور این است که بدعت در جامعه زیاد می‌شود. در احادیث

پیشوایان معصوم علیهم السلام به این موضوع اشاره شده است؛ از جمله:

امام صادق علیه السلام فرمود:« بدعت زیاد می‌شود و زنا آشکار می‌گردد.»

و نیز فرمود:« بدعت و شرّ، هر سال بیش تر از سال قبل، رایج می شود.»

امام باقر علیه السلام درباره نشانه‌های ظهور فرمود:« قمار رواج پیدا می‌کند.»

از دیگر نشانه های ظهور رواج
رباخواری است. پیشوایان معصوم علیهم السلام در این

باره فرموده اند:« ربا خواری رواج پیدا می‌کند.»

و نیز فرموده‌اند:« ربا خواری زشت به شمار نمی آید و گناهش در نظر مردم بی‌اهمیت

می‌شود.»

منابع: ‌
52/256 حدیث 147، 52/257 حدیث 147
52 / 192 / 26 و 24


نوشته شده توسط محمد در جمعه 27 شهریور 1388 و ساعت 10:00 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام
+ نداهای غیرعادی آسمانی در هنگام ظهور
+ احوال مردم در آخر الزمان
+ فتنه و آشوب جهانی
+ کشتار و مرگ در جهان قبل از ظهور
+ نشانه های ظهور، کسوف و خسوف
+ نشانه های ظهور، نفاق مردم
+ نشانه های ظهور، شرابخواری
+ تبریک
+ نشانه های ظهور، سختی روزگار
+ نشانه های ظهور، رواج گناه
+ نشانه های ظهور، خیانت در امانت
+ نشانه های ظهور و فساد عملی
+ نشانه های ظهور فساد
+ نشانه های ظهور ریا و تزویر

صفحات :