تبلیغات
سلام بر بقیة الله اعظم (عج) - فتنه و آشوب در آخرالزمان
 فتنه و آشوب در آخرالزمان ... عمومی ,

یکی از نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام فراگیر شدن ظلم در جهان و

کشته شدن نفس زکیه است، در احادیث بسیاری به این نشانه و یا حتمی بودن آن اشاره

شده است:

امام باقر علیه السلام:

 • « ای جابر! قائم علیه السلام ظهور نمی کند تا این که فتنه ای شام را در بر گیرد،
 • به طوری که مردم به دنبال راه نجات می گردند، ولی آن را نمی یابند، و میان
 • کوفه و حیره کشتاری واقع می شود که کشته های آنان در وسط راه ریخته می
 • شود و منادی از آسمان ندا می دهد.»
 •  ای جابر، بر زمین بنشین و در خانه ات بنشین (کنایه از اینکه اقدامی برای قیام
 • مکن) تا نشانه هایی را ببینی. . . گروهی از ناحیه ترک خروج می کنند و به دنبال
 • آن نا آرامی در روم پدید می آید. قوم ترک پیش روی می کنند تا اینکه از دمشق
 • می گذرند و در جزیره فرود می آیند، از سوی دیگر گروهی از روم به پیش
 • روی می پردازند تا این که در « رمله » فرود می آیند؛ در آن سال، اختلاف
 • زیادی در همه زمین از ناحیه غرب رخ می نماید و اختلاف سراسر سرزمین
 • اعراب را فرا می گیرد.»
 • « نخستین سرزمینی که پیش از ظهور خراب می شود.»
 • « هنگامی که اهل شام در میان خود اختلاف کردند از آن جا بگریزند، زیرا در آ
 • ن جا قتل و فتنه و آشوب است.»
 • « هرچه بر شما مشکل شد، پس عهد و پرچم و سلاح پیامبر صلی الله علیه و آله
 • و سلم و نفس زکیه از فرزندان امام حسین بر شما مشکل نخواهد شد.»


امام صادق علیه السلام:
 • « ظلم همه‌ی شهرها را فرا می‌گیرد.»
 • « پنج نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، سفیانی، فرو رفتن،
 • کشته شدن نفس زکیه و یمانی .» عمر بن حنظله پرسید: فدایت گردم! اگر کسی از ا
 • هلبیت شما پیش از این نشانه ها قیام کرد، آیا بااو قیام کنم ؟ امام فرمود: « نه! »

امام علی علیه السلام:
 • « در سه مورد منتظر فرج باشید !» راوی از آن سه مورد سئوال کرد و امام « ع
 • » فرمود: « اختلاف اهل شام در میان خود و پرچم های سیاه از خراسان و صیحه
 • ای در ماه رمضان! »
 • « در سه حادثه منتظر فرج باشید: اختلاف اهل شام در میان خود، پرچم های سیاه
 • از خراسان و صیحه آسمانی در ماه رمضان»
 • « مهدی علیه السلام پس از اینکه مردم به دام غفلت بیفتند، حق از میان برود و
 • ظلم آشکار‌ شود، ظهور خواهد کرد.»

پیامبر اکرم:
 • « روزگار آنچنان می‌گذرد که هر سال بدتر از سال گذشته و هر حاکم و امیری
 • بدتر از حاکم و امیر پیشین است، تا این که اشخاصی در فتنه و ظلم متولد می
 • شوند، به طوریکه جز ظلم چیزی را نمی‌شناسند و زمین را آن گونه بیداد و ستم
 • فرا می گیرد که کسی قدرت گفتن «الله» ندارد.»
 • « بلایی گریبانگیر این امت می‌شود که هیچ‌کس برای رهایی از ظلم و بیداد
 • پناهگاهی نمی‌یابد.»
 • « زمین آنگونه از ظلم و جور پر خواهد شد که کسی «الله» نمی‌گوید مگر
 • مخفیانه، و آن‌گاه خداوند قوم صالحی را می‌آورد که زمین را همان گونه که از
 • ظلم و جور پر شده است، از عدل و داد پر کنند.»

خداوند متعال در حدیث معراج:
 • « (در آخرالزمان) جور و فساد زیاد می‌شود.»

عمار یاسر:
 • « حکومت اهلبیت پیامبرتان در آخر الزمان است و برای آن نشانه هایی است. . . .
 • پس هنگامیکه روم و ترک بر شما یورش ببرند. . . و فتنه برانگیزد. . . و سپاهیان را
 • تجهیز کنند. . . »
 • « ترک در حیره و روم در فلسطین فرود می آیند. »

منابع:
بحارالانوار 52/304 حدیث 74 ------ کافی
بحارالانوار 52/298 حدیث 57 ------ غیبه النعمانی
بحارالانوار 52/223 حدیث 87
بحارالانوار 52/256 حدیث 147
بحارالانوار 263/52 حدیث 148
بحارالانوار 51/68 حدیث 9
بحارالانوار 52/68 حدیث 9
بحارالانوار 51/39 حدیث 19
بحارالانوار 51/69 حدیث 11
بحارالانوار 52/277 حدیث 172
بحارالانوار ج 52/229 حدیث 95
بحارالانوار 52/285، حدیث 14
بحارالانوار 52/237 حدیث 105، ص 222 حدیث 62، ص 269 حدیث 45، ص 203 حدیث 29، ص 204 حدیث 34، ص 209 حدیث 49، ص 206 حدیث 40، ص 119 حدیث 48، ص 235 حدیث 102، ص 234 حدیث 100، ص 289 حدیث 27، ص 294 حدیث 44، ص 233 حدیث 98

نوشته شده توسط محمد در پنجشنبه 19 شهریور 1388 و ساعت 09:00 ق.ظ
ویرایش شده در سه شنبه 17 شهریور 1388 ساعت 10:59 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام
+ نداهای غیرعادی آسمانی در هنگام ظهور
+ احوال مردم در آخر الزمان
+ فتنه و آشوب جهانی
+ کشتار و مرگ در جهان قبل از ظهور
+ نشانه های ظهور، کسوف و خسوف
+ نشانه های ظهور، نفاق مردم
+ نشانه های ظهور، شرابخواری
+ تبریک
+ نشانه های ظهور، سختی روزگار
+ نشانه های ظهور، رواج گناه
+ نشانه های ظهور، خیانت در امانت
+ نشانه های ظهور و فساد عملی
+ نشانه های ظهور فساد
+ نشانه های ظهور ریا و تزویر

صفحات :