تبلیغات
سلام بر بقیة الله اعظم (عج) - نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - نبرد سفیانی با ابقع و اصهب
 نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - نبرد سفیانی با ابقع و اصهب ... عمومی ,

پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام سه پرچم در شام بر افراشته می شود؛ پرچم

اصهب، پرچم ابقع و پرچم سفیانی.

از امام باقر علیه السلام روایت شده است که سفیانی و ابقع رو در روی یکدیگر قرار

می گیرند و به جنگ می پردازند. در این نبرد سفیانی بر ابقع پیروز می شود و او و

طرفدارانش را می کشد. همچنین سفیانی در نبرد دیگری اصهب را نیز از میان بر می

دارد.

انجام کشتاری بی سابقه:
جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود:

مردی در دمشق از بنی ذبت حمار ظاهر می شود و با همراهانش کشتاری می کند که

مثل آن هنوز واقع نشده است

و این است تفسیر آیه ای که خداوند می فرماید: « فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین

کفروا من مشهد یوم عظیم » (مریم: 37)

جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: « اصهب و ابقع و

السفیانی همراه بنی ذنب الحمار« مضّر» هستند و همراه سفیانی دایی های او از « کلب»

هستند. پس سفیانی و یارانش بر « بنی ذنب الحمار » پیروز می شوند و آن چنان کشتار

می کنند که کشتاری مانند آن واقع نشده است.»


نوشته شده توسط محمد در سه شنبه 17 شهریور 1388 و ساعت 09:00 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام
+ نداهای غیرعادی آسمانی در هنگام ظهور
+ احوال مردم در آخر الزمان
+ فتنه و آشوب جهانی
+ کشتار و مرگ در جهان قبل از ظهور
+ نشانه های ظهور، کسوف و خسوف
+ نشانه های ظهور، نفاق مردم
+ نشانه های ظهور، شرابخواری
+ تبریک
+ نشانه های ظهور، سختی روزگار
+ نشانه های ظهور، رواج گناه
+ نشانه های ظهور، خیانت در امانت
+ نشانه های ظهور و فساد عملی
+ نشانه های ظهور فساد
+ نشانه های ظهور ریا و تزویر

صفحات :