تبلیغات
سلام بر بقیة الله اعظم (عج) - نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - فرو رفتن سپاه سفیانی
 نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - فرو رفتن سپاه سفیانی ... عمومی ,

یکی از نشانه‌های حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام، فرو رفتن سپاه سفیانی در

سرزمین « بیدا » است. در احادیث بسیاری به این نشانه و حتمی بودن آن اشاره شده

است.
از جمله
امام صادق علیه السلام فرمود:« پیش از ظهور قائم علیه السلام پنج نشانه رخ

می‌دهد:« صیحه، شورش سفیانی، فرو رفتن سپاهش، کشته‌شدن نفس زکیه و یمانی »

عمر بن حنظله پرسید:« فدایت گردم! اگر از اهل بیت تو، کسی پیش از این نشانه‌ها قیام

کرد، آیا با او قیام کنم؟ »

امام پاسخ داد:« نه »

منابع:
بحار الانوار 52 / 304 حدیث 74 (کافی)
بحار الانوار 52 / 203 حدیث 29 - ص 204 حدیث 33 و 34 ص 209 حدیث 49 - ص 119 حدیث 48 ص 192 حدیث 24 - ص 235 حدیث 102 - ص 234 حدیث 100 - ص 294 حدیث 44


نوشته شده توسط محمد در دوشنبه 16 شهریور 1388 و ساعت 08:00 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام
+ نداهای غیرعادی آسمانی در هنگام ظهور
+ احوال مردم در آخر الزمان
+ فتنه و آشوب جهانی
+ کشتار و مرگ در جهان قبل از ظهور
+ نشانه های ظهور، کسوف و خسوف
+ نشانه های ظهور، نفاق مردم
+ نشانه های ظهور، شرابخواری
+ تبریک
+ نشانه های ظهور، سختی روزگار
+ نشانه های ظهور، رواج گناه
+ نشانه های ظهور، خیانت در امانت
+ نشانه های ظهور و فساد عملی
+ نشانه های ظهور فساد
+ نشانه های ظهور ریا و تزویر

صفحات :