تبلیغات
سلام بر بقیة الله اعظم (عج) - حتمی بودن خوروج سفیانی از امام صادق (ع)
 حتمی بودن خوروج سفیانی از امام صادق (ع) ... عمومی ,

هنگامی که ابومسلم خراسانی قیام کرد پیش از آن که به حکومت برسند گروهی از یاران امام صادق

علیه السلام به آن حضرت نوشتند: « ما تقدیر را این گونه می بینیم که این امر (حکومت) به شما باز

گردد! نظر شما چیست؟»

امام علیه السلام با مشاهده نامه ها آن را بر زمین کوبید و فرمود: « اف اف من امام این ها نیستم! آیا

نمی دانند که همانا سفیانی کشته خواهد شد.»

عبدالملک بن اعین می گوید: « در خدمت امام باقر علیه السلام بودم که سخن از قائم علیه السلام به

میان آمد به حضرت عرض کردم: « امیدوارم که ظهور حضرت به همین زودی باشد و پیش از آن

سفیانی در کار نباشد.

امام (علیه السلام) فرمود: « نه به خدا سوگند، سفیانی از حتمیاتی است که چاره ای از آن نیست! »

منابع:
بحارالانوار، 52 / 266 حدیث 153 --------- کافی
بحارالانوار، 52 / 249 حدیث 132


نوشته شده توسط محمد در یکشنبه 15 شهریور 1388 و ساعت 01:28 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام
+ نداهای غیرعادی آسمانی در هنگام ظهور
+ احوال مردم در آخر الزمان
+ فتنه و آشوب جهانی
+ کشتار و مرگ در جهان قبل از ظهور
+ نشانه های ظهور، کسوف و خسوف
+ نشانه های ظهور، نفاق مردم
+ نشانه های ظهور، شرابخواری
+ تبریک
+ نشانه های ظهور، سختی روزگار
+ نشانه های ظهور، رواج گناه
+ نشانه های ظهور، خیانت در امانت
+ نشانه های ظهور و فساد عملی
+ نشانه های ظهور فساد
+ نشانه های ظهور ریا و تزویر

صفحات :